Phí bảo hiểm ô tô, xe máy có thể cao hơn tối đa 15%

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

Nội dung đáng chú ý này vừa được Chính phủ bổ sung tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, khoản 3 Điều 7 Nghị định này nêu rõ:

Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Như vậy, từ ngày 01/3/2021 – ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng phí bảo hiểm tối đa 15% so với mức phí quy định dựa trên các yếu tố:

– Lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới;

– Năng lực chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đây là quy định mới trước đó tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP không quy định.

Ngoài ra, với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn khác 01 năm thì phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm.

Nếu thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/12 tháng.

Tổng hợp

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Bảo hiểm Online
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0