Thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Xin luật sư giải đáp, người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể thay đổi được không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 8, Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000: “Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người.”

Có thể hiểu rằng người thụ hưởng bảo hiểm sẽ là người nhận được toàn bộ hoặc một phần quyền lợi từ công ty bảo hiểm khi người được bảo hiểm tử vong bởi những nguyên nhân khách quan được quy định trong hợp đồng.

Căn theo quy định của Điều 38 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2013 có quy định như sau:

Điều 38. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết

1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng.

Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm.

2. Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của những người sau đây:

a) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó đồng ý bằng văn bản;

b) Người đang mắc bệnh tâm thần.

Theo quy định trên thì việc thay đổi người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm. Trường hợp người thay đổi người thụ hưởng không đồng thời là Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện theo pháp luật của người được bảo hiểm, cần có chữ ký xác nhận của người được bảo hiểm, người đại diện theo pháp luật của Người được bảo hiểm.

Thạc sỹ – Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng hợp

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Bảo hiểm Online
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0